Obsah

Bezplatné semináře JTDJ

3. 10. Most

4. 10. Kladno

23. 10. Brno

24. 10. Zlín

25. 10. Frýdek-Místek

13. 11. Náchod

14. 11. Liberec

15. 11. Praha

Chci se zúčastnit

Konference Ostrovy života

19.-20. listopadu 2018

Brno, hotel Holiday Inn

Co vás čeká?

 • 15 přednášek ve dvou dnech
 • ukázky praktických řešení – systémů zadržování srážkových vod, recyklace tzv. šedé vody, ostrovní systémy FVE, zelené střechy aj.
 • setkání s odborníky, možnost diskuse a konzultace
 • konferenční sborník a další vzdělávací materiály
 • společenský večer vč. slavnostního rautu a doprovodného programu
 • Chci se zúčastnit

  ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

  ZPRÁVY PND TV

  Kontakt

  Pro náš dům, z.s.

  Veveří 102

  616 00 Brno

  www.pronasdum.cz

  www.ospronasdum.cz

  Odběr zpravodaje

  Topíte kotlem? Přinášíme přehled povinných revizí, díky kterému se vyhnete pokutám.

  Pokud váš objekt vytápíte plynem nebo pevnými palivy, máte povinnost provádět pravidelné revize nebo kontroly kotlů příp. navazujících systémů. V čem se oba úkony liší, a co vše je třeba udělat, abyste zbytečně neriskovali pokutu nebo bezpečnost, se dozvíte v tomto článku.

  Kotle na pevná paliva

  Poslední změna zákona se týká kategorie kotlů na pevná paliva. Podle zákona o ochraně ovzduší musí do konce roku 2016 projít všechny kotle na pevná paliva revizní kontrolou. Tato povinnost se týká všech typů kotlů na pevná paliva a za její nedodržení hrozí úřady pokutou až 50.000 korun. Zákon stanovil provádět tuto kontrolu pravidelně každé dva roky. Od 1.9.2018 vešla platnost novela Zákona o ochraně ovzduší, která tuto stanoví frekvenci kontrol těchto zařízení na tříletou. Novinkou je výkonový rozsah kotlů podléhající kontrolám. Ten je stanoven na 0-300 kW (dříve to bylo 10-300 kW). Kontrolu musí provést proškolený technik, nejlépe doporučený přímo výrobcem kotle. Protože se revize nově vztahují i na starší typy kotlů, které jim dříve nepodléhaly, museli výrobci zajistit dodatečné proškolení techniků. “I když jsme kotle na pevná paliva přestali vyrábět a dále se zaměřujeme na čistější zdroje vytápění, proškolili jsme techniky i na tento typ kotlů. Zájemci naleznou kontakty na našich webových stránkách,” uvedl například Milan Kubíček, obchodní ředitel společnosti Thermona, českého výrobce kotlů.    

  Plynové kotle

  Pokud jde o kotle na zemní plyn, má jejich majitel jedinou zákonnou povinnost: provést jednou za tři roky takzvanou provozní revizi, při které odborný technik zjistí těsnost rozvodů plynu a připojených zařízení. Toto nařízení se však vztahuje pouze na právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele nikoliv na běžné uživatele. Na plynových zařízeních, která jsou v osobním užívání občanů, není zákonná povinnost provádět revize a kontroly. Výrobci plynových kotlů nicméně doporučují provádět každoročně servisní prohlídku kotle, která spočívá zejména v jeho seřízení a vyčištění. Toto doporučení má však I tuto servisní prohlídku by měl provádět pouze proškolený technik. “Každoroční údržba a kotle významně snižuje jeho spotřebu a také je předpokladem k dlouhé životnosti zařízení. U nových kotlů je její provedení navíc podmínkou k záruce, která je u Thermony 36 měsíců” vysvětlil pan Milan Kubíček.

  Komíny a spalinové cesty

  Kromě samotných kotlů mají jejich majitelé povinnost nechat odborně zkontrolovat také komíny neboli spalinové cesty. U kotlů na pevná paliva s výkonem do 50 kW (rodinné domy) je povinnost provádět čištění spalinové cesty 3krát ročně nebo 2krát v případě sezónního provozu. Čištění lze provádět svépomocí, ale vždy platí povinnost provést 1krát za rok kontrolu spalinových cest, kterou může provádět pouze odborník s oprávněním, tzv. revizního technika spalinových  cest.

  U kotlů na plynná paliva platí zákonná povinnost provádět každoročně odbornou kontrolu i čištění spalinových cest, tedy vedoucích ze zařízení. Tyto úkony provádí rovněž kominík, nikoliv servisní technik - topenář. 

  Protokoly o servisu si uschovejte

  Kotle na plyn a pevná paliva jsou zařízení, vyžadující pravidelnou odbornou kontrolu. Každá návštěva servisního technika nebo kominíka by měla být doložitelná protokolem o provedených úkonech. V případně nedodržení předepsaných povinností riskuje majitel nemovitosti pokutu od úřadů, případně také ztrátu kompenzace pojišťovny v případě vzniku pojistné události. V neposlední řadě je provoz neseřízeného kotle neekonomický ve výjimečných případech může vést i k ohrožení bezpečnosti a zdraví.

  Tabulka:

  Tabulka poskytuje přehled povinných i doporučených servisních úkonů spojených s provozem kotle. Je platná pro fyzické osoby a kotle do výkonu 50 kW.

  zařízení/úkon

  Kotel na pevná paliva

  Kotel na plyn

  Povinná revizní kontrola

  Každé 3 roky

  1 x za 3 roky

  Servisní kontrola

  1 x ročně

  1 x ročně

  Čištění spalinové cesty

  3 x ročně (2 x u sezónního provozu)

  1 x ročně

  Kontrola spalinové cesty

  1 x ročně

  1  x ročně