Obsah

Bezplatné semináře JTDJ

3. 10. Most

4. 10. Kladno

23. 10. Brno

24. 10. Zlín

25. 10. Frýdek-Místek

13. 11. Náchod

14. 11. Liberec

15. 11. Praha

Chci se zúčastnit

Konference Ostrovy života

19.-20. listopadu 2018

Brno, hotel Holiday Inn

Co vás čeká?

 • 15 přednášek ve dvou dnech
 • ukázky praktických řešení – systémů zadržování srážkových vod, recyklace tzv. šedé vody, ostrovní systémy FVE, zelené střechy aj.
 • setkání s odborníky, možnost diskuse a konzultace
 • konferenční sborník a další vzdělávací materiály
 • společenský večer vč. slavnostního rautu a doprovodného programu
 • Chci se zúčastnit

  ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

  ZPRÁVY PND TV

  Kontakt

  Pro náš dům, z.s.

  Veveří 102

  616 00 Brno

  www.pronasdum.cz

  www.ospronasdum.cz

  Odběr zpravodaje

  Přehled kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek TZB

  Víte, co je potřeba v bytovém domě povinně kontrolovat a jak často? Pokud ne, měli byste zpozornit.

  Mít revize elektrických a plynových zařízení a správně vyčištěné komíny je základem požární bezpečnosti. Kontrolu elektrických zařízení, jako je elektroinstalace či hromosvod provádí revizní technik. Zatímco elektroinstalaci kontrolujeme 1x za 5 let, hromosvod 1x za dva roky, eventuálně 1x za 4 roky pokud byl hromosvod nainstalován po roce 2009.


  V rámci prevence požární bezpečnosti nezapomínejte ani na pravidelné revize elektronické požární signalizace, každý měsíc zkontrolujte činnost ústředny a každý půlrok celkovou zkoušku činnosti. Hasicí přístroje kromě kontroly provozuschopnosti musí mít periodickou zkoušku každých 5 let (vodní a pěnové hasicí přístroje každé 3 roky).


  Jedenkrát ročně je potřeba taky zkontrolovat větrání únikových cest, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární větrání a nouzová osvětlení.

  Jaké další prohlídky je potřeba mít pod kontrolou?

  Vaší pozornosti by neměl ujít ani výtah, provozní prohlídku by měl dozorce výtahu provádět každých 14 dnů, odbornou prohlídku pak jednou za tři měsíce. Inspekčního technika byste ke kontrole výtahu měli pozvat jednou za tři roky.

  Plynová zařízení, jako je např. rozvod plynu či plynová kotelna, je potřeba kontrolovat jednou ročně, provozní revizi je nutné provést jednou za tři roky.  Přehled všech výše zmíněných kontrol přinášíme také v přehledné tabulce:

  KATEGORIE ZAŘÍZENÍ CO JE PŘEDMĚTEM? KDO PROVÁDÍ? PŘEDPIS LHŮTA
  elektrická zařízení elektroinstalace pravidelná revize revizní technik ČSN 33 1500 1x za 5let1
  hromosvod vizuální kontrola revizní technik ČSN EN 62305-3 1x za 2roky2
  pravidelná revize revizní technik ČSN EN 62305-3 1x za 4roky3
  požární bezpečnost hasicí přístroje kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
  periodická zkouška způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za 5let4
  hydranty kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba ČSN 73 0873 1x za rok
  elektronická požární signalizace zkoušky činnosti ústředny oprávněná osoba 246/2001 Sb. 1x za měsíc
  zkoušky činnosti oprávněná osoba 246/2001 Sb. 1x za 6měsíců
  kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
  stabilní hasicí zařízení kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
  větrání únikových cest, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární větrání kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
  nouzové osvětlení kontrola provozuschopnosti způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
  objekty bez zvýšeného požárního nebezpečí preventivní prohlídka způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok
  zdvíhací zařízení výtahy provozní prohlídka dozorce výtahu ČSN 27 4002 1x za 14dní
  odborná prohlídka způsobilá osoba ČSN 27 4002 1x za 3měsíce
  odborná zkouška inspekční technik ČSN 27 4002 1x za 3roky
  inspekční prohlídka inspekční orgán ČSN 27 4002 1x za 6let
  plynová zařízení domovní rozvod plynu, spotřebiče (např. kotel) kontrola oprávněná osoba 85/1978 Sb. 1x za rok
  provozní revize revizní technik 85/1978 Sb. 1x za 3roky
  plynová kotelna5 kontrola oprávněná osoba ČSN 07 0703 1x za rok
  provozní revize revizní technik ČSN 07 0703 1x za 3roky
  nízkotlaké kotelny6 odborná prohlídka revizní technik 91/1993 Sb. 1x za rok
  spalinové cesty (komíny) kontrola způsobilá osoba 34/2016 Sb. Sb. 1x za rok
  čištění způsobilá osoba 34/2016 Sb. 1x za rok
  tlaková zařízení tlakové nádoby stabilní (např. expanzní nádoby, ohřívače TV…) provozní revize revizní technik ČSN 69 0012 1x za rok
  vnitřní revize revizní technik ČSN 69 0012 1x za 5let
  zkouška těsnosti revizní technik ČSN 69 0012 po vnitřní revizi

  Poznámky k údajům uvedených v tabulce:

  1. lhůta platí pro většinu bytových domů konkrétně při určení prostředí vnějších vlivů normální (obytné budovy),
  2. vizuální kontrola se provádí u hromosvodů realizovaných po 1. 2. 2009,
  3. lhůta platí pro hromosvody realizované po 1. 2. 2009 s hladinou třídy ochrany III. a IV. Pro hromosvody provedené před 1. 2. 2009 se revize provádí 1x za 5let dle ČSN 33 1500 u ostatních objektů,
  4. pro vodní a pěnové hasicí přístroje se stanovuje lhůta 1x za 3roky,
  5. plynovou kotelnu vymezuje instalovaný kotel s tepelným výkonem 50kW a více nebo pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100kW,
  6. nízkotlakou kotelnu určuje tepelný výkon instalovaného kotle 50kW a více nebo pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100kW.

   

  Zdroj: www.revizekontroly.cz